Tôi tin rằng với tất cả nguồn lực và tâm huyết mà YSL Group đang có, chúng tôi có đủ khả năng để từng bước đạt được mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu, đóng góp giá trị thặng dư cho xã hội cũng như thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc.

Chairman Lee Gong Myung

Triết lý kinh doanh

Xây dựng niềm tin, uy tín từ chính sản phẩm cung cấp cho khách hàng.

Uy tín

YSL Group đặt chữ Tín lên hàng đầu, cam kết xây dựng thương hiệu bằng uy tín, lấy chữ Tín làm vũ khí cạnh tranh và nền tảng danh tiếng của công ty.

Chuyên nghiệp

Không ngừng thay đổi để phát triển, YSL Group luôn học hỏi, sáng tạo, đảm bảo trong mọi công việc đều được thực hiện bằng chuyên môn cao nhất với phong cách làm việc chuyên nghiệp và nhanh chóng. YSL Group đề cao tính chuyên môn hóa trong sản xuất để mỗi sản phẩm đưa ra đều đạt được chất lượng mong muốn với chi phí hợp lý.

Nhân văn

Đặt con người là yếu tố trung tâm, YSL Group coi trọng và xây dựng các mối quan hệ với Khách hàng, Cổ đông, CBNV bằng sự thiện chí, YSL Group chăm sóc các mối quan hệ này bằng sự tự nguyện và nhiệt huyết như chăm sóc bản thân mình.

Đối tác của chúng tôi

Scroll to Top