Tôi tin rằng với tất cả nguồn lực và tâm huyết mà YSL Group đang có, chúng tôi có đủ khả năng để từng bước đạt được mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu, đóng góp giá trị thặng dư cho xã hội cũng như thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc.

Chairman Lee Gong Myung

TẦM NHÌN​

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư, phát triển bền vững, YSL Group phấn đấu trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường dựa trên kinh nghiệm của Hàn Quốc và tiềm năng của Việt Nam.

SỨ MỆNH​

Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ưu việt, nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Đối với thị trường

Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ với chất lượng quốc tế và phù hợp với bản sắc địa phương.

Đối với nhân viên

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với cổ đông và đối tác

Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác và cổ đông, luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

Đối với xã hội

Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và mối quan hệ bền vững Việt Nam – Hàn Quốc.

Đối tác của chúng tôi

Scroll to Top