Cụm công nghiệp nghề cá Hoằng Phụ

TÓM TẮT DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư thương mại Hải Vân
Diện tích: 19,5 ha.
Tổng mức đầu tư: 165,5 tỷ đồng.

MÔ TẢ DỰ ÁN

Tính chất là cụm công nghiệp phát triển nghề cá.

Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý 1-2020.

Tình hình thực hiện dự án: Đã phê duyệt QH 1/500; QĐ thành lập cụm CN, Đền bù GPMB khoảng 95% diện tích; đang thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất và san lấp làm hàng rào dự án.

Scroll to Top