Dự án Fine Elecom Vina

TÓM TẮT DỰ ÁN

Lô A3 KCN Ðình Trám, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

MÔ TẢ DỰ ÁN

Đầu tư xây dựng hạ tầng nhằm thu hút nhà đầu tư thứ cấp thực hiện dự án sản xuất kinh doanh trên diện tích đất đã được giao; thu hút các dự án công nghiệp sạch theo quy hoạch đã được phê duyệt;

Phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tăng nguồn thu cho địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

Scroll to Top