Khai thác khoáng sản mỏ đất sét Trúc Thôn

TÓM TẮT DỰ ÁN

Giấy phép khai thác khoáng sản số 608/GP- BTNMT ngày 12/5/2003 bởi Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường

MÔ TẢ DỰ ÁN

TIỀM NĂNG KHAI THÁC

Diện tích: 27,75 ha
Trữ lượng: 1.600.000 tấn
Sản lượng: 80.000 tấn/năm Thời hạn khai thác: 20 năm

Scroll to Top