Quản lý tài chính

  • Dịch vụ chất lượng cao đến từ Mirae Asset Fund Management – chuyên gia đầu tư toàn cầu

  • Tìm kiếm nguồn lợi nhuận cao hơn tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng Việt Nam

  • Đầu tư đa dạng vào danh mục các loại Trái phiếu, gồm Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, an toàn, hoạt động tốt trong nhiều năm

  • Tối ưu hóa quản lý vốn ngắn/ trung hạn trong quản lý vốn doanh nghiệp