Kết quả tìm kiếm

Tìm thấy tất cả 13 bài viết
Vĩnh Phúc – Vùng đất giàu tiềm năng cho những nhà đầu tư công nghiệp
19/12/2022

Vĩnh Phúc – Vùng đất giàu tiềm năng cho những nhà đầu tư công nghiệp

Hợp tác đầu tư hệ thống trung hòa carbon tại khu công nghiệp Green Park Vĩnh Phúc
15/12/2022

Hợp tác đầu tư hệ thống trung hòa carbon tại khu công nghiệp Green Park Vĩnh Phúc

Tập đoàn YSL định hướng phát triển Green Park Vĩnh Phúc thành khu công nghiệp xanh và thông minh
08/12/2022

Tập đoàn YSL định hướng phát triển Green Park Vĩnh Phúc thành khu công nghiệp xanh và thông minh

Các hoạt động gắn kết tình đồng đội của tập thể cán bộ nhân viên Tập đoàn YSL
30/11/2022

Các hoạt động gắn kết tình đồng đội của tập thể cán bộ nhân viên Tập đoàn YSL

Gala dinner YSL Day tháng 11 – Cuộc hẹn sang trọng và đầy ấn tượng tại Ninh Bình!
30/11/2022

Gala dinner YSL Day tháng 11 – Cuộc hẹn sang trọng và đầy ấn tượng tại Ninh Bình!

Nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm các khu công nghiệp xanh
01/11/2022

Nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm các khu công nghiệp xanh