CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG

Sản phẩm bảo hiểm

Sản phẩm bảo hiểm

  • Bảo hiểm cháy nổ mọi rủi ro tài sản

  • Bảo hiểm nhà tư nhân:

  • Bảo hiểm xe cơ giới

  • Bảo hiểm sức khỏe

  • Bảo hiểm Hole-in-one: Sản phẩm dành cho các Giám đốc điều hành, lãnh đạo các doanh nghiệp – Business Golfer.

  • Bảo hiểm tích lũy lãi suất cao

Quản lý tài chính

  • Dịch vụ chất lượng cao đến từ Mirae Asset Fund Management – chuyên gia đầu tư toàn cầu

  • Tìm kiếm nguồn lợi nhuận cao hơn tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng Việt Nam

  • Đầu tư đa dạng vào danh mục các loại Trái phiếu, gồm Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, an toàn, hoạt động tốt trong nhiều năm

  • Tối ưu hóa quản lý vốn ngắn/ trung hạn trong quản lý vốn doanh nghiệp

Quản lý tài chính